Pest Kontrol Nedir?

Taşıdıkları zararlı organizmalarla insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden, besinlerimize ve yaşadığımız yerlere zarar veren kemirgen, uçan ve yürüyen haşerelere uygulanan kimyasal ve kimyasal olmayan teknikler ile tamamen yok ederek veya zarar vermesini önleyerek sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamımızı sağlayan faaliyetlerdir.

Pest Kontrol

Pest kelimesi, İngilizcede tam anlamıyla haşere demektir. Pest kontrol ise, çevremizde bulunan ve zararlı sınıfına giren canlıların, sağlımıza doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesini engelleyecek biçimde kontrol altına alınması ve ortamdan uzaklaştırılması olarak tanımlanabilir.

Ülkemize yaygın olarak ilaçlama adı ile bilinen bu sektör Sağlık Bakanlığı tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Doğrudan çevre sağlığı ile ilişkisi olan pest kontrolün yerine getirilebilmesi için, yüklenici firmanın belirlenen kanuni şart ve hükümleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Zararlılar

Bu nedenle ilaçlama yapan firmaların tümü Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanmış olan ‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ şartlarını yerine getirmek durumundadırlar. İstenilen şartları yerine getiren işletmeler ‘Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi’ni alarak bu alanda faaliyet gösterebilir ve uygulama yapabilir.

Bu alanda faaliyet gösterecek firma çalışanlarının da uygulama yapabilmeleri için yine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Uygulayıcı’ belgesine sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla ilaçlama hizmeti almadan önce bu hususa dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

 

 

Firmamız Efece Makina Kimya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup, bu alanda istenilen tüm şart ve yükümlülükleri yerine getirmektedir. Ayrıca firmamız Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Pest Kontrolde Hedef Alınan Canlılar;

 • Hamamböceği
 • Kemirgenler
 • Karınca
 • Pire
 • Örümcek
 • Gümüşcün
 • Kulağa kaçan
 • Kırkayak
 • Çiyan
 • Akrep
 • Kene
 • Akar
 • Sinek

Biyosidal Ürün Tipleri

Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

Ürün Tipi: Rodentisitler

Fare, sıçan ya da diğer rodentlerin kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

Fareler, yaşam alanlarımızda karşılaştığımız zaman, insanları ciddi şekilde rahatsız edebilen canlılardır. Özellikle çok fazla mikrop barındıran yerleri yaşam alanları olarak benimsemeleri ve buradan taşıdıkları mikroplar aracılığı ile insanlara hastalık bulaştırma potansiyellerinin olması nedeniyle, yaşam alanlarında farelerle karşı karşıya kalan herkes, bir an önce bu problemden kurtulmak istemektedir.

Firmamız, farklı fare türleri, farklı ortamlar ve farklı sayıdaki fareler için birbirinden değişik yöntemler benimsemiştir ve uygun olanlarını uygulamaktadır.

İstasyon Yemleme;

Açık alanları mesken tutmuş farelerden kurtulmak için kullandığımız bir yöntemdir. Kemirgenlere karşı son derece etkili olmaktadır. Bu yöntemde, kemirgenlerin sevdiği tahıllar, yağıştan korunmaları amacıyla yemleme istasyonlarının içine konur. Sadece farelere değil bütün kemirgenlere karşı oldukça etkili bir ilaçlama yöntemidir.

Paste Zehir;

Bu ilaçlama yöntemi de temelde açık alanlar için geliştirilmiştir fakat kapalı alanlarda uygulandığında da zaman zaman başarılı sonuçlar verebilmektedir.  Farelerden yiyeceği yemler, paketleme yöntemiyle kek haline getirilir ve böylece nemlenmeden korunur.

Bu yemlerden yiyen fareler çok kısa süre içinde ölürler. Bu yöntemde, yemden yiyen fare öldükten sonra çok hızlı bir şekilde kurur ve bu yüzden koku vb. durumlarla da karşılaşılmaz.

Ürün Tipi: Avisisitler

Kuşların kontrolünde kullanılan ürünlerdir.

Ürün Tipi: Mollusisitler

Mollusca grubu canlıların kontrolünde kullanılan ürünler.

Ürün Tipi: Pisisitler

Balıkların kontrolünde kullanılan ürünler, bu ürünlere balık hastalıklarında kullanılan tedavi ürünleri dâhil değildir..

Ürün Tipi: Insektisitler

Akarisitler ve diğer artropodların kontrolünde kullanılan ürünler.

Kovucular ve Çekiciler

Zararlı organizmaların kontrolünde kullanılan ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), kovma ya da çekme özelliğinden dolayı, insan ya da hayvan hijyeninde dolaylı ya da dolaysız olarak kullanılan ürünlerdir.

Biyosidal Ürünleri Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle satışa sunulan biyosidal ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan izinli olup olmadığına, etikette izin tarih ve sayısının bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

Biyosidal ürünün etiketinde; ürünün adı, kullanım amacı, üretim yeri adresi, verilen iznin tarih ve sayısı, hedef organizmalar, aktif maddenin adı ve konsantrasyonu, sıvı, granül, toz, katı gibi formülasyon tipi, ürünün kullanım şekli ve/veya dozu, yan etkileri, ilkyardım talimatları, ürünün güvenli bertarafı ile ilgili talimatlar, imal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası görünür bir şekilde yazılmalıdır.

Bilgi almak ve sorularınıza cevap bulmak için bize ulaşın!

English Turkish