ISO 9001-2015 Nedir?

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı , tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 2015 Belgesi denir.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır. Müşteri tarafından tanımlanan kaliteye öncelik verilerek kuruluşun hizmetlerinin yanında yönetiminin de kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedefleyen bir yönetim uygulamasıdır.

Kalite, kesin hatlarıyla tanımlanmalı ve ürün ve hizmetlerin özünde yer almalıdır, Kontrol yöntemleriyle kaliteyi sağlamak mümkün değildir. Kontrol yöntemleri uygun olmayan ürün hizmetleri tespit etmeye yarar, hataların ortaya çıkmasını engelleyemez. Esas amaç ilk seferde ve her zaman doğru işi yapmaktır. Hatalar, verimsizliğe ve hizmet maliyetlerinin artmasına yol açacaktır.

OSO 9001 sertifikasının hizmete verilen bir belge olarak görülmesi yanlış olur. Şirketlerin veya kurumların sistemlerine verilen bir belgedir. Şirketin bütün faaliyetlerini satış, satın alma, insan kaynakları, iletişim, dokümantasyon, sevkiyat, üst yönetimin değerlendirmeleri, müşteri memnuniyeti, tasarım ve geliştirme gibi bütün faaliyetleri ilgilendiren bir sistem kalite belgesidir. Bütün bu faaliyetler kalite ve iyileştirme istemektedir.

Kalite yönetimi bir kuruluşun, ürünün veya hizmetin tutarlı olmasını sağlar. Dört ana bileşeni vardır: kalite planlama, kalite güvencesi, kalite kontrolü ve kalite iyileştirme. Kalite yönetimi sadece ürün ve hizmet kalitesine değil, aynı zamanda bunu başarmanın yollarına da odaklanır.

Kalite yönetim sistemi müşteri mutluluğunu sağlama imkanı verir. Yalnızca bunu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda tekrarlanabilir, sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir bir boyuta taşır.

Bilgi almak ve sorularınıza cevap bulmak için bize ulaşın!

English Turkish